SLO   |   EN   |   HR  

16

april

2015

Dobaviteljski Faktoring

Dobaviteljski faktoring ali obratni faktoring,  obrnjeni faktoring, re-faktoring, po novem tudi »supply chain finance«. Vse besedne zveze opisujejo enak finančni produkt, ki ga pri nas podjetja šele dobro spoznavajo, v svetovnem merilu pa povpraševanje letno beleži preko 30 % rast.
V pogovorih s podjetji različnih branž in velikosti dnevno ugotavljamo, da ima ta produkt v Sloveniji še veliko neizkoriščenega potenciala.

K pisanju tokratnega bloga me je spodbudila ugotovitev, da financiranje s pomočjo dobaviteljskega faktoringa pri nas še ni dovolj prepoznavno.

Naj vas za začetek vprašam ali se tudi sami poslužujete t.i. dobaviteljskega faktoringa? Če ste lastnik kreditne kartice, se ga poslužujete od vašega prvega nakupa. Uporaba kreditne kartice je večini ljudi samoumevna, v ozadju pa se skriva mehanika dobaviteljskega faktoringa.


Kaj je dobaviteljski faktoring?

Dobaviteljski faktoring je oblika financiranja, kjer faktor pred oziroma ob valutnem roku poravna obveznosti kupca do dobavitelja, kupcu pa po vnaprejšnjem dogovoru nudi odlog ali fleksibilno poplačilo.


"What is it in for me?"

   + Premostim likvidnostne vrzeli
   + Sprostim nakupne limite
   + Koristim kasaskonte
   + Izboljšam "rating" pri dobaviteljih
   + Fleksibilno poplačujem obveznosti


Primerjava s plačilom s kreditno kartico

Enako kot faktor, izdajatelj kartice preveri boniteto imetnika kartice, določi limit in to prihodnjo terjatev do imetnika zavaruje z zavarovano linijo. Ko s kreditno kartico plačate blago ali storitev izdajatelj poravna vašo obveznost prodajalcu, kjer ste izdelek kupili. Sami kot imetnik kartice naslednji mesec poravnate svoj dolg izdajatelju ali izkoristite možnost obročnega odplačevanja. Po podobnem ključu deluje dobaviteljski faktoring.


Zakaj izbrati dobaviteljski faktoring?

Dolgi plačilni roki kupcev pogosto privedejo do likvidnostne vrzeli. To po mojih izkušnjah največkrat občutijo uvozniki, ki morajo svoje obveznosti do dobaviteljev pogosto poravnati v krajših rokih ali nakupe celo avansirati. Na drugi strani pa so pogosto primorani kupcem prodajati z odloženim rokom plačila.

Dobavitelji, ki kupcem omogočajo nakupe z odloženim plačilom, svojim kupcem pogosto določijo limite. Kupci  z izkoriščenimi limiti lahko uporabijo dobaviteljski faktoring in si na ta način sprostijo limite nakupov z odloženim plačilom.

 

Na drugi strani nekatera podjetja svojih kupcev ne želijo "obremenjevati" z odkupi terjatev. Kupcem kot konkurenčno prednost omogočijo daljše plačilne roke, sami pa za alternativen način financiranja izberejo dobaviteljski faktoring.

Naj na koncu ne pozabim omeniti še "rating". Podjetja, ki ne želijo zamujati s plačili svojim strateškim dobaviteljem, si s pomočjo dobaviteljskega faktoringa, kot plačilno discipliniran kupec, lahko izborijo boljše nakupne pogoje.


Kdo izbira dobaviteljski faktoring?

Najpogosteje dobaviteljski faktoring izberejo podjetja zaradi "manj ostrih" kriterijev kot v primeru pridobivanja kredita ter dejstva, da na ta način neprimerno hitreje pridejo do nujno potrebnih virov. Uvozniki, ki kljub zadovoljivi boniteti pri dobaviteljih iz tujine (še) ne uživajo zaupanja za prodajo z odloženim rokom plačila, lahko to premostitev naredijo s pomočjo faktoring družbe.
Nekatera podjetja, s sicer dobro boniteto, ne želijo zniževati kreditnega potenciala za financiranje obratnih sredstev. Uporaba obratnega faktoringa tako znižuje potrebo po dodatnem zadolževanju.

Spet drugi vidijo priložnost, da dobaviteljski faktoring izkoristijo z namenom koriščenja kasaskontov, ki so praviloma višji od diskontnih stopenj faktoring financiranja.

Posebej je potrebno poudariti, da pri tovrstnem financiranju dobavitelj ne nosi rizika neplačila. Večinoma gre za neregresni faktoring (non-recourse factoring), katerega uporaba ne izkazuje višje zadolženosti.


Kasaskonto minus dobaviteljski faktoring?

Pri svojih dobaviteljih preverite ali vam za predčasno plačilo priznajo popust oz. kasaskonto. Nato se pozanimajte o možnosti dobaviteljskega faktoringa in stroška, ki bi ob tem nastane. Naredite primerjavo. Ugotovili boste, da so stroški faktoring financiranja praviloma nižji od popustov za predčasno plačilo - pogosto tudi za več kot 50%.


Zanimiv način zniževanja stroškov

Obstajajo tudi podjetja, ki si s pomočjo dobaviteljskega faktoringa znižujejo stroške plačilnega prometa. Njihova specifičnost je takšna, da s strani dobaviteljev prejmejo veliko število računov z različnimi valutami. Aleja finance njihovim dobaviteljem poravna obveznost pred rokom, za kar kupcu dobavitelj prizna popust v obliki "kasaskontov". Svoje obveznosti do faktorja nato poravnajo z enkratnim nakazilom, kar jim zniža stroške dela in plačilnega prometa.

Ob koncu tokratnega prispevka vas vabim, da preverite možnosti financiranja svojih  dobaviteljev.


Če vas zanima si lahko preberete moj prejšnji prispevek : Razbijmo mite o faktoringu

Za svetovanje stopite v stik z: Jan Krainer