SLO   |   EN   |   HR  

03

september

2015

ODKUP TERJATEV NA PODLAGI VERIŽNIH KOMPENZACIJ

Odkup terjatev z verižno kompenzacijo je praktična rešitev za vsakega podjetnika, ki ima denarna sredstva vezana v terjatvah.

Zapadle terjatve vam lahko v podjetju povzročajo težave in nepotrebne dodatne stroške kot so pošiljanje opominov, telefonska izterjava, morebitne izvršbe ter seveda izgubljeni čas in energijo, ki ju porabite pri tem. Hkrati pa lahko nastanejo morebitni oportunitetni stroški, ko sami ne prejmete pravočasno plačane terjatve, ter tako ne realizirate novih nakupnih priložnosti, ki se vam pojavijo. Zapadle terjatve, ki jih imate vezane že nekaj časa, sami pa jih ne uspete izterjati ter nekatere še ne zapadle terjatve, je tako možno prodati finančni družbi kot je Aleja finance. V Aleji finance vam lahko poiščemo kompenzacijsko verigo ter vam nakažemo denarna sredstva v relativno kratkem času.


Postopek

Postopek priprave kompenzacije in potrjevanja je sicer enostaven in priročen sistem zapiranja terjatev ter je namenjen vsem udeležencem, ki imajo odprte terjatve. Vašega dolžnika obvestimo, da iščemo verižno kompenzacijo ter bi radi poiskali možnosti zapiranja tudi preko terjatev, ki jih ima sam. Nato ponovimo isto pri teh dolžnikih in tako nadaljujemo. Tako vsak dolžnik pridobi možnost zapiranja svojih nekaterih, morda tudi bolj problematičnih terjatev.  V nekem časovnem okviru preučimo vse dolžniško upniške relacije ter pripravimo najbolj optimalno verižno kompenzacijo, ki bi ustrezala vsem udeležencev v verižni kompenzaciji. Poiščemo torej takšno rešitev, ki bi po višini zneska, valuti  kompenzacije ustrezala dolžniku, odstopniku terjatev ter vsem ostalim udeležencem v verižni kompenzaciji. Nakazilo denarnih sredstev sledi takoj po potrditvah kompenzacije s strani vseh udeležencev.


Prednosti

Verižne kompenzacije in odkup terjatev je enostavna in praktična rešitev do hitrega načina unovčitve ter izterjave denarnih sredstev, ki koristi vsem udeležencem v kompenzaciji. Prednosti odkupa terjatev so seveda sledeče: povečanje likvidnosti, hiter dostop do denarnih sredstev, relativno nizki stroški odkupa, brezplačna poizvedba, zmanjšanje problematičnih terjatev ter zavarovanje pred neplačili.  Z verižnimi kompenzacijami pa si lahko udeleženci med seboj nedenarno pobotajo svoje terjatve z obveznostmi, s tem si zmanjšajo svoje terjatve in povečajo likvidnost.


Poizvedba

Poizvedba odkupov terjatev s pomočjo zapiranja kompenzacijske veriga je brezplačni postopek, saj stroške zaračunamo le ob uspešnem zapiranju terjatev. Zato čim prej preverite svoje terjatve in možnosti zapiranja.

Ace Kostadinov, verižne kompenzacije in odkupi terjatev

 

Za svetovanje stopite v stik z: Ace Kostadinov

Ace Kostadinov

finančni svetovalec

ZADNJI BLOGI