SLO   |   EN   |   HR  

20

februar

2015

PASTI VERIŽNIH KOMPENZACIJ I.DEL

Najverjetneje bo to tema, ki bo zanimiva za celotni svet kompenzacij, saj smo se vsi že srečali z takšnimi in drugačnimi pastmi, ko pride do same priprave, izvedbe ter zaključevanju verižnih kompenzacij. Z verižnimi kompenzacijami lahko podjetja pridobijo velike prednosti pri reševanju neplačil s strani dolžnikov in usklajevanju denarnega toka podjetja. Podjetje lahko v krogu verižne kompenzacije nastopi kot vmesni člen in tako poravna obveznost do svojega dobavitelja s pokrivanjem svojih zapadlih terjatev ali pa unovči svojo zapadlo terjatev z odkupom in tako prosto razpolaga s sredstvi. Pri vsem tem pa je pomembno, da podjetja v čim krajšem času s strani izvajalca pridobijo ustrezne  podpise in žige vseh udeležencev v verižni kompenzaciji ter tako uspešno zaključijo verižno kompenzacijo.

Velikokrat smo imeli primere, ko smo pridobili vse žige od udeležencev, uspešno zaključili celotno verigo, pa vendar je nekdo spregledal določene medsebojne dogovore pri svojemu dolžniku oziroma upniku ter želel stornirati celotno verižno kompenzacijo. Pri tem je zelo pomembna sama odzivnost podjetja, ki naredi napako ter odzivnost izvajalca, da čim hitreje reagira ter izpostavi problem ostalim udeležencem. Le na tak način lahko rešimo problematiko. Seveda se kot izvajalec verižnih kompenzacij potrudimo in poskusimo prilagoditi strankam ter poskrbimo za storno kompenzacijo ali ustrezni popravek kompenzacije. To je seveda le ena izmed manjših težav, ki se pojavlja pri sklepanju kroga verižnih kompenzacij, kjer običajno najdemo skupno rešitev. Več težav se pojavlja ko podjetja zaupajo izvajalcem kompenzacij, ki to niso, predvsem pri odkupih terjatev.


Odkup terjatev na podlagi verižne kompenzacije je zanesljiv finančni instrument, ko gre za zapiranje zapadlih terjatev, vendar je potrebno biti pozoren pri sami izvedbi verižne kompenzacije. Velikokrat se zgodi, da izvajalec ponudi hitro rešitev v obliki odkupa zapadle terjatev do kupca, pogosto po ugodni ceni, vendar po izvedeni in zaključeni kompenzaciji naročnik odkupa terjatev ne dobi izplačila s strani izvajalca. Vsi udeleženci si v dobri veri zaprejo in poknjižijo obveznost oziroma terjatev, le končni člen verige ne prejme pogodbeno dogovorjenega izplačila. Posledično se kompenzacija stornira in členi v verižni kompenzacije se ponovno srečujejo s preknjižbami že zaprtih postavk, iskanjem novih načinov zapiranja ter novim unovčenjem terjatev. Izvajalci, ki stranke zavedejo, pa se pogosto srečujejo z izvršbami in tožbami, pridobljena sredstva pa pogosto predhodno odtujijo. Škoda je narejena vsem udeležencem v verigi. Zaradi poznavanja upniško-dolžniških relacij v določenem časovnem obdobju so sicer finančne družbe pri realizaciji verižnih kompenzacij praviloma uspešnejše. Vendar je zelo pomembno, da se naročniki kot tudi ostali udeleženci v verižni kompenzaciji obračajo na preverjene izvajalce, ki na trgu uživajo status zanesljivega podjetja ter predhodno preverijo  izvajalca verižnih kompenzacije pri ustreznih bonitetnih ponudnikih kot tudi pri ostalih udeležencih, ki sodelujejo v verižni kompenzaciji.

Se nadaljuje…..

Ace Kostadinov, verižne kompenzacije in odkupi terjatev

 

Za svetovanje stopite v stik z: Ace Kostadinov

Ace Kostadinov

finančni svetovalec

ZADNJI BLOGI