SLO   |   EN   |   HR  

19

maj

2016

PREDNOSTI UPORABE FAKTORING FINANCIRANJA


Faktoring financiranje je namensko financiranje za izboljšavo denarnega toka.  Gre za financiranje v skladu z vašo prodajo, saj vam lahko zagotavlja vsa potrebna obratna sredstva za nemoteno poslovanje. V nadaljevanju vam predstavljam nekaj prednosti uporabe takšnega načina kratkoročnega financiranja.

  • Izboljšanje likvidnosti: Z uporabo faktoring financiranja si kot naročnik lahko zagotovite denarna sredstva takoj, že ob izstavitvi računa. Izboljša se vam vaša plačilna sposobnost in kratkoročna likvidnost, saj ob prejemu denarnih sredstev lahko financirate nove projekte, poplačate dobavitelje in vaše zaposlene. Ob pravočasnem oziroma še predčasnem poplačilu svojih dobaviteljev si lahko zagotovite boljše nabavne pogoje pri dobaviteljih ali celo popuste, ki vam jih dobavitelji ponujajo. 
  • Usklajen in predvidljiv denarni tok: Načrtovanje denarnega toka je večna problematika v podjetju. Ob uporabi faktoring financiranja je denarni tok praviloma usklajen s prodajo, kar ugodno vpliva na celotno podjetje. Več kot vaše podjetje proda, več terjatev lahko unovčite in poplačate dobavitelja za namenski material. Svoje terjatve lahko prodate takoj za nova, sveža denarna sredstva in tako znova zaženete nov proizvodni cikel. Faktoring vam omogoča hitrejše obračanje obratnih sredstev in vam zagotavlja nemoten ter predvidljiv denarni tok.
  • Fleksibilnost: Z uporabo faktoringa si zagotovite redno namensko fleksibilno financiranje, ki sledi vašim potrebam. Faktoring financiranje je zelo dinamičen instrument, ki vam omogoča veliko fleksibilnosti pri upravljanju s terjatvami in samemu financiranju. S Faktor družbo se lahko dogovorite za prodajo le določenih terjatev do izbranih kupcev, torej ne vseh. Ni vam potrebno prodajati vseh terjatev  v celotni višini, lahko se izberejo določeni kupci v izbrani višini in po vaši izbiri. Lahko se dogovorite za diskontiranje faktur ( »Invoice discounting« ) ali enkratni odkupi terjatev, oziroma lahko sklenete krovno pogodbo o financiranju vseh terjatev. Možnosti je veliko.
  • Hitrost: Gre za instrument pri katerem lahko hitro, zlahka in zanesljivo dostopate do denarnih sredstev.  Sam postopek unovčevanja terjatev je zelo hiter, saj lahko sredstva pridobite že skoraj takoj ob izstavitvi računa. Potrebno je le soglasje in obvestilo dolžnika, ki ga je možno pridobiti že znotraj enega dne.
  • Dodatno zadolževanje ni potrebno: Faktoring financiranje vam lahko zagotavlja vsa potrebna denarna sredstva brez dodatnega zadolževanja in nepotrebnega povečanja poslovnih in finančnih obveznosti pri bankah. Financiranje je usmerjeno in usklajeno z vašo prodajo, zato dodatno zadolževanje ni potrebno. Pri bankah se vam z takšnim načinom financiranja sprostijo določeni limiti, ki jih lahko uporabite za druge namene.
  • Izboljšanje kreditnega potenciala: Faktoring financiranje dodatno ne obremenjuje vaše kreditne sposobnosti. Iz računovodskega vidika gre za unovčenje terjatev, kjer se terjatve pretvorijo v denarna sredstva. Ob unovčenju terjatev, ne povečate finančnih in poslovnih obveznosti, povečate le denarna sredstva kar pomeni, da se vam vaš kreditni potencial z uporabo faktoringa celo poveča. Zadolževanje se vam zmanjša, sredstva in kazalniki plačilne sposobnosti pa povečajo.
  • Izboljšanje konkurenčnosti na trgu: Ob uporabi faktoringa se vam nabavni pogoji pri dobaviteljih optimizirajo saj z dodatnimi sredstvi lahko poravnavate dobavitelju še predčasno in s tem pridobite boljše pogajalsko izhodišče. Konkurenčnost na trgu se vam ob tem poveča, saj ob predčasnem plačilu pridobite boljše nabavne pogoje in cene pri dobaviteljih. S kupci pa se lahko dogovorite tudi za optimalne plačilne roke, ki bi ustrezali tako vam kot prodajalcu terjatev,  kot tudi vašemu kupcu kot dolžniku.
  • Ugodni gospodarski vplivi: Poleg navedenih prednostih, ki jih prinaša faktoring financiranje za samo podjetje, ne gre zanemariti tudi ugodne vplive na makroekonomski ravni. Z uporabo krajših valutnih rokov ter predčasnih in pravočasnih plačil, torej zmanjšanja neplačil s strani dolžnikov se obratna sredstva v podjetju obračajo hitreje kot sicer. Hitrejše obračanje obratnih sredstev pa pomeni boljši poslovni uspeh, povečanje prodaje in izboljšanje likvidnosti podjetij. Navedeno posledično vodi k ugodnim gospodarskim vplivom.
  • Zmanjšanje tveganja neplačil: Tveganje neplačil vaših dolžnikov si z uporabo faktoringa lahko zmanjšate oziroma ga prenesete na faktorja. Terjatve so praviloma zavarovane, kar pomeni, da je pred financiranjem potrebno pridobiti limit na zavarovalnici. Z odobritvijo limita lahko posredno preverite boniteto kupcev in pridobite informacijo, ali je smotrno poslovati z določenim kupcem. Če limit ni odobren, potem s to stranko ni varno poslovati.  Torej, na učinkovit način se lahko izognete neplačnikom. Brezregresni  faktoring pa vam celo omogoča ničelno tveganje s strani neplačnikov.
  • Zmanjšanje stroškov: Gre predvsem za zmanjšanje administrativnih stroškov in sicer pri ugotavljanju bonitetnih informacij, pri upravljanju terjatev in sami izterjavi. Vse te podporne dejavnosti vam lahko zagotovi faktor. Zmanjšajo se lahko tudi nepredvidene izgube zaradi neplačil s strani insolventnih dolžnikov, stroškov opominov in izterjav le-teh. Pri tem odpadejo obresti bančnih kreditov, ki jih ni potrebno več najemati, kot tudi dodatni stroški najema novih kreditov ter premije za zavarovanje kreditov. Zmanjšate celo premije za zavarovanje terjatev, saj vam to v celoti omogoča faktor.

 

Za več prednosti  sem vam na voljo!


Ace Kostadinov
Faktoring financiranje 

 

 

 

 

Za svetovanje stopite v stik z: Ace Kostadinov

Ace Kostadinov

finančni svetovalec

ZADNJI BLOGI