SLO   |   EN   |   HR  

23

februar

2016

PRIMERJAVA FAKTORING STORITEV IN KOMPENZACIJ

Dva finančna instrumenta, ki se v Sloveniji pogosto uporabljata pri reševanju likvidnostnih težav ter financiranju tekočega poslovanja. V splošnem gre v obeh primerih za financiranje na podlagi terjatev, ki jih imate odprto do vaših kupcev.


Danes je težko sprejemati poslovne odločitve pri upravljanju s terjatvami brez pravih informacij, zato sem vam pripravil nekaj kratkega o faktoring storitvah in finančnih kompenzacijah. Gre za dva finančna instrumenta, ki se v Sloveniji pogosto uporabljata pri financiranju tekočega poslovanja. Faktoring lahko razumemo kot neposredni odstop terjatev, kjer gre praviloma za nezapadle terjatve, s katerim lahko financiramo terjatve, ki jih imamo doma in v tujini. Vključeni so le trije udeleženci. Kot kompenzacija pa v bistvu razumemo vse finančne kompenzacije, kjer gre tudi za odstop terjatev, predvsem zapadle narave ter izključno na domačem trgu. Odstop terjatev poteka tako, da izvedemo odkup preko drugih terjatev, ki jih ima dolžnik do naročnika, ter od dolžnikovih terjatev dalje in tako naprej. Vključenih je lahko več udeležencev, zato je lahko postopek financiranja malenkost daljši.  


Pri verižnih kompenzacijah gre torej v večji meri za odkupe zapadlih terjatev, kjer poskušamo zapreti terjatve preko terjatev, ki jih ima dolžnik. Potrebno je pripraviti verižno kompenzacijo, preko vseh udeležencev, ki sodelujejo v verižni kompenzaciji. S potrditvijo udeleženci sporazumno soglašajo z izvedbo. Financiranje terjatev oziroma samo nakazilo sredstev se izvrši takoj, ko prejmemo vse potrditve udeležencev v verigi. Običajno traja nekaj dni, da udeleženci pošljejo potrditve kompenzacije, saj je udeležencev več.  Zneski, ki se odkupujejo na takšen način so seveda manjše vrednosti, v primerjavi z višino zneskov v  faktoringu. Stroški pa so zaradi poizvedbe in iskanja kompenzacijskih verig, ki imajo lahko veliko povezav, praviloma višji od faktoring storitev. Prednost kompenzacij je, da lahko s kompenzacijami zapiramo zneske, ki so že dalj časa zapadli in tudi težko izterljivi.


Faktoring lahko razumemo, kot neposredni odstop terjatev do dolžnika v obliki predčasnega financiranja. Zato gre v večji meri za odkupe nezapadle narave, kjer so vključeni le trije udeleženci. Izvedba je enostavna in sicer, z odstopnikom terjatev sklenemo medsebojni dogovor o prodaji terjatev ter obvestimo dolžnika o dogovoru in prenosu terjatev. Dolžnik pošlje potrdilo, da je s samim prenosom obveznosti seznanjen ter da bo nakazal dogovorjeni znesek izključno novemu upniku na dogovorjeni rok. Zaradi enostavnega postopka je financiranje v nekaterih primerih lahko tudi znotraj enega dneva. Kar velikokrat pride prav, ko nujno potrebujeta sredstva za poplačilo tekočih obveznosti iz poslovanja. Dobro je vedeti tudi, da gre pri faktoringu praviloma za regresno pravico do prodajalca terjatev, ki nastopi ob morebitnem neplačilu s strani dolžnika. Pri verižnih kompenzacijah pa te pravice ni.


Faktoring kot dinamičen finančni instrument se lahko zaradi uporabe same in želje strankam popolnoma prilagodi stranki, ki potrebuje financiranje. V sami osnovi gre torej za odkup terjatev do dolžnika, stranka pa si lahko izbere načine financiranja glede na želje in potrebe seveda. Kot stranka lahko izberete odkup terjatev enkratnega namena ali način stalnega financiranja z enoletno pogodbo torej stalni faktoring.  Lahko se odločite za prodajo, kjer dolžnika obvestimo o prodaji terjatev ali prodajo terjatev brez obveščanja dolžnika. Lahko izberete način prodaje terjatev z regresno pravico ali brez regresne pravice. Omogočimo vam lahko tudi prevzem izpolnitve obveznosti in financiramo vašega dobavitelja po vašem izboru (dobaviteljski faktoring).


Ravno zaradi raznolikosti uporabe in možnosti izbire, faktoring financiranje vedno več podjetij uporablja pri financiranju svojega tekočega poslovanja. Kot omenjeno so stroški financiranja z uporabo faktoring storitev nižji in se nanašajo predvsem na dobo financiranja ter boniteto kupca.  

 

Več o tem pa kmalu…


Ace Kostadinov, verižne kompenzacije in odkupi terjatev

Za svetovanje stopite v stik z: Ace Kostadinov

Ace Kostadinov

finančni svetovalec

ZADNJI BLOGI