SLO   |   EN   |   HR  

15

junij

2015

PRIMERJAVA FAKTORINGA Z BANČNIMI POSOJILI I.DEL

Podjetje se lahko financira na več različnih načinov. Zelo pomemben je seveda namen, torej ali je financiranje kratkoročno ali dolgoročno. Osredotočili se bomo na kratkoročno financiranje oz. na financiranje obratnega kapitala.

Možnosti za financiranje obratnega kapitala je več. Najbolj pogosti so kratkoročni krediti, revolving krediti, limit na TRR in pa seveda financiranje na podlagi odkupa terjatev oz. faktoringa. Pri tem velja dodati, da faktoring ni nadomestilo ostalih produktov temveč se z njimi dopolnjuje in lahko  v veliki meri pripomore k dodatni likvidnosti podjetja.


FAKTORING V SLOVENIJI
Faktoring financiranje je v Sloveniji še bolj ali manj v razvoju, predvsem če ga merimo skozi BDP. V letu 2013 je bilo faktoringa na slovenskem trgu manj kot 2%, v EU pa so te številke precej višje, saj dosegajo več kot 9% faktoring prometa merjeno skozi BDP. Napovedana je tudi velika rast v naslednjih letih, ki naj bi v nekaterih državah dosegala tudi 20% letno. Za počasnejšo rast tega produkta v Sloveniji je krivih več dejavnikov. Močnejši med njimi so  kompenzacije,  ki pa jih na tujih trgih niti ne poznajo.


FAKTORING VS. BANČNO POSOJILO

1. Faktoring je zelo fleksibilen produkt in kot tak sledi vaši prodaji, kredit pa je v večini primerov omejen na določen znesek, ki ob povečanju prodaje postane hitro prenizek ali pa previsok ob nihanju prodaje navzdol. Faktoring sledi vaši prodaji, saj je financiranje skladno z izstavljanjem računov in tako pokriva sezonskost prodaje ali pa sledi njeni rasti kot je vidno na spodnjem grafu.


2. Odobritev faktoring financiranja je hitra in enostavna ter brez nepotrebnih birokratskih postopkov in dolgotrajnega odobravanja kot je to poznano pri bančnih posojilih. Velikokrat se zgodi, da podjetje ni kreditno sposobno, ima pa odlične kupce. V takšnem primeru faktor hiša lahko ponudi financiranje.

3. Pri financiranju s faktoringom ni dodatnega materialnega zavarovanja kot je to potrebno v večini primerov pri klasičnih bančnih posojilih, kjer banke po navadi želijo zavarovanja v obliki nepremičnin, premičnin, itd.

4. Bančno posojilo v splošnem velja  za cenejšo obliko financiranja v primerjavi s faktoringom, v kolikor podjetje seveda doseže kriterije, ki jih banka želi. V praksi pa se lahko izkaže tudi obratno, saj marsikdo pri samem izračunu ne upošteva vseh stroškov kot so mesečno vodenje kredita, podaljševanje kredita, stroški nekoriščenja kredita itd.

Več v nadaljevanju…

Za svetovanje stopite v stik z: Peter Stariha