SLO   |   EN   |   HR  

29

julij

2015

PRIMERJAVA FAKTORINGA Z BANČNIMI POSOJILI II. DEL

V prvem delu primerjave faktoringa z bančnimi posojili sem opisal nekaj prednosti in slabosti samega produkta, v drugem delu pa vam predstavljam konkretne izračune. Spodaj je torej primerjava faktoringa z ostalimi bančnimi posojili ter navedenih nekaj koristnih informacij, ki jih podjetje lahko izkoristi ob financiranju s faktoringom.

1. V primeru neregresnega faktoringa se financiranje ne pojavlja kot dodatna zadolženost podjetja kot je to pri kreditu. V spodnji tabeli je vidna razlika med financiranjem s kreditom kjer je 100.000 EUR v obliki kredita na obveznostih podjetja, v kolikor pa podjetje unovči terjatve in s tem pride do dodatnega denarja, pa dodatna zadolženost ni potrebna. Podjetje si tako izboljšuje svoj kreditni potencial, ki je še kako pomemben pri morebitnih investicijah.2. Neregresni faktoring lahko vpliva tudi na izboljšanje krvne slike podjetja, saj je možno izločanje terjatev iz bilance in posledično nižanje bilančne vsote, rezultat pa je višji kapital.3. Primerjava cene odkupa terjatev z bančnim limitom
Izračun temelji na primeru podjetja, ki mesečno potrebuje 90.000 EUR za plače, sredstva pa v povprečju koristi 15 dni v mesecu za pokrivanje plač in DDV. Iz izračuna je vidno, da je strošek financiranja s faktoringom v tem primeru nižji za 3 odstotke.


Faktoring financiranje torej velja kot dopolnitev bančnim posojilom in je v primerjavi s krediti tudi lažje dostopno, ponavadi malenkost dražje, kar pa seveda ni pravilo. Izpostaviti velja pomembna dejstva kot so hitra in enostavna odobritev, odobritev brez dodatnega materialnega zavarovanja, višina financiranja sledi vaši prodaji (več terjatev, več denarja) in zmožnost financiranja tudi bolj zadolženih podjetij, podjetij s slabšo boniteto pri čemer pa je pomembna kvaliteta njihovih terjatev.

»Banka je prostor kjer ti posodijo denar, če lahko dokažeš, da ga ne potrebuješ«. Bob Hope 

 

Za svetovanje stopite v stik z: Peter Stariha