SLO   |   EN   |   HR  

30

januar

2015

Razbijmo mite o faktoringu

Bi verjeli od kdaj ljudje uporabljamo  mehanizme faktoringa in drugih sorodnih oblik financiranja? Ne bom  dolgovezil o zgodovini, čeprav bi bili nad  nekaterimi dejstvi presenečeni. Od glinenih zadolžnic v  Hamurabijevem zakoniku pred 4000 leti,  do pojava kreditnih kartic v 50. letih prejšnjega stoletja, pa je očitno, da se faktoring v taki ali drugačni obliki prilagaja potrebam sodobnega časa.

Kljub vsemu pa se na operativni ravni dnevno srečujemo z različnimi »miti o faktoringu«. Že vidite, da se tema ponuja kar sama? V naslednjih prispevkih se bom potrudil izpostaviti in obdelati najbolj pogoste.

Mit št.1: Faktoring je drag

Verjamem, da ne bo narobe začeti tam, kjer se po navadi konča - pri ceni. Za nekatere panoge ta trditev nesporno drži. Marže enostavno ne dovoljujejo prostora dodatnim stroškom. Takšne panoge banke praviloma nerade financirajo s krediti,  zato se dogaja, da dobavitelj kupcu vseeno omogoči daljši odlog plačila, del stroška faktoringa pa, bolj ali manj solidarno, vključi v prodajno ceno.

Kredit vs. faktoring
Od potencialnih naročnikov daleč največkrat slišimo argument, da je bančni kredit ugodnejši od faktoring financiranja. Podobno je na mestu primerjava hrušk in jabolk. Pa vendar… Ob predpostavki, da vas je banka zares  pripravljena financirati s kreditom, to nesporno drži. A najem kredita pomeni tudi zmanjšanje kreditnega potenciala kreditojemalca. V praksi sem se velikokrat srečal s podjetji, ki so se zadolžila za poplačilo dobaviteljev, ampak pozor,  kaj pa, ko se kasneje pojavi potreba po investiciji?! Za razliko od kredita se faktoring v bilancah ne pojavlja kot povečana zadolženost in tako celo izboljšuje kreditni potencial!

Koriščenje » kasaskontov«
Naredimo še primerjavo s t.i. » kasaskonti« ali popusti za predčasno plačilo, kjer so ti sploh mogoči. Po izkušnjah so ti popusti praviloma višji od diskontnih stopenj faktoring financiranja. Mnoga podjetja to dejstvo pametno izkoristijo. S prodajo terjatev do kupcev in koriščenjem popustov za predčasno plačilo dobavitelju v pravilnem razmerju podjetja celo realizirajo dodaten prihodek.


Zakaj se cene faktorinških hiš razlikujejo?
Podjetja za svoje financiranje na trgu iščejo najugodnejšega ponudnika. Naj osvetlim, zakaj se dogaja, da za isto terjatev dobijo bolj ali manj različne ponudbe. Razlogi za to so izpostavljenost, metodologija ocene tveganja, stroški administracije in zavarovanje.

Faktoring hiše  so do  kupcev, ki so predmet povpraševanja, različno izpostavljene. Enostavno povedano: večje kot je povpraševanje po odkupu terjatev oziroma bolj kot so izkoriščeni limiti, višje so diskontne stopnje. Poleg različnih metod ocenjevanja tveganja razlog v odstopanjih leži tudi v zavarovanju terjatev. Določeni faktorji terjatve zavarujejo, drugi ne.

Zanimiva primerjava
Naredimo cenovno primerjavo z obliko faktoringa, ki jo večinoma vsi poznamo – z mehaniko kreditne kartice. Dejansko gre pri kreditni kartici za obliko obratnega oziroma dobaviteljskega faktoringa, ki ga bom podrobneje obravnaval v kakšnem izmed prihodnjih blogov.
Izdajatelj kreditne kartice naredi enako kot faktor. Preveri boniteto imetnika, terjatev do imetnika zavaruje in mu nudi v povprečju mesec dni odloga plačila. Izdajatelj poravna obveznost prodajalcu, kjer smo izdelek kupili, po 15-ih dneh in mu za transakcijo zaračuna od 2% do 8%. V povprečju izdajatelj kartice torej financira 15 dni. Za primerjavo: faktorinški diskont le redko preseže 2% na mesečni ravni. Sklep? Kartično poslovanje je pri najboljših pogojih še enkrat dražje kot faktoring financiranje.

Toliko o ceni. Za konkretno ponudbo stopite v kontakt z nami in nam povejte kakšne so vaše želje in pričakovanja. Le tako vam lahko ponudimo tak splet storitev, ki bo za vas optimalen.

Prodaja terjatev za izboljšanje kratkoročne plačilne sposobnosti -

Do prihodnje objave ali vašega klica, vas lepo pozdravljam.

Jan Krainer, faktoring financiranje

 

Za svetovanje stopite v stik z: Jan Krainer