SLO   |   EN   |   HR  

25

april

2018

Večstranski pobot vs. verižne kompenzacije - prednosti in razlike

Nekajkrat smo že prejeli vprašanja naših strank, kakšna je razlika, če prijavijo svoje obveznosti v večstranski pobot preko podjetja Aleja finance d.o.o. ali če jim terjatve zapremo z verižnimi kompenzacijami.

Naj na tem mestu navedem nekaj prednosti in razlik obeh finančnih instrumentov:

Večstranski pobot (prijava preko Aleje financ d.o.o.):
- višina posamezne prijavljene obveznosti ni omejena,
- hitrost zapiranja kupcev,
- preprost način unovčevanja terjatev,
- zapiranje terjatev manjših vrednosti,
- strošek je vnaprej znan.

Verižne kompenzacije:
- možnost poplačila obveznosti s popustom,
- zapiranje zapadlih in nezapadlih terjatev,
- izboljšanje likvidnosti,
- zapiranje težko izterljivih terjatev,
- svoboda pri odločitvah katere terjatve, obveznosti boste zapirali.

V podjetju Aleja finance d.o.o. se že vrsto let trudimo za učinkovito zapiranje terjatev. Poleg ostalih finančnih instrumentov se poslužujemo verižnih kompenzacij in prijav v večstranski pobot.

Bistvena razlika med njima je, da pri večstranskem pobotu nimamo vpliva, katere terjatve in v kakšnem znesku se bodo zaprle, medtem ko pri verižnih kompenzacijah sami določite kupce in zneske. Pri zelo majhnih in razpršenih zneskih je smotrneje zapirati s pomočjo večstranskega pobota zaradi same hitrosti zapiranja.

Zgoraj sem navedel nekaj posebnosti verižnih kompenzacij in zapiranja terjatev s pomočjo večstranskega pobota, da pa bi poiskali najučinkovitejše upravljanje z vašimi terjatvami Vas vabim, da se obrnete na spodaj navedene kontaktne podatke.

Lepo pozdravljeni,

Aleš Učakar, kompenzacije

 

Za svetovanje stopite v stik z: Aleš Učakar