SLO   |   EN   |   HR  

Pogosta vprašanja

Kaj potrebujete za pripravo odkupa?

Predložite nam račun ali situacijo, kjer je izkazana terjatev z zneskom, valuto plačila in izpolnjen vprašalnik o kupcu za zavarovanje terjatev.

Ali pri odkupih zadržite del sredstev?

Kjer je pričakovana zamuda plačila s strani dolžnika večja, del sredstev zadržmoi do končnega poplačila. Delež zadržanih sredstev se določi na podlagi preteklih izkušenj, bonitetne ocene in ostalih specifičnih določil, ki odražajo plačilno sposobnost kupca.

Kdaj lahko pričakujemo sredstva?

V primeru odkupa nezapadlih terjatev lahko sredstva lahko prejmete še isti dan, ko je pogodba sklenjena in potrjena izjava dolžnika. V primeru posrednega odkupa zapadlih terjatev, ki ga pripravimo preko verižne kompenzacije pa sredstva lahko pričakujete takoj po potrditvi vseh udeležencev.

Ali odkupujete tudi zapadle terjatve?

Določene zapadle terjatve odkupimo po vnaprejšnjem dogovoru z dolžnikom ali jih pa posredno odkupimo na podlagi verižne kompenzacije.

Ali lahko prodam terjatve do proračunskih uporabnikov (ministrstva, občine bolnišnice)?

Terjatve do proračunskih uporabnikov odkupujemo, tudi tiste, ki so že zapadle.

Zakaj se določenega kupca ne da odkupiti?

Odkup terjatev ni izvedljiv za vsa podjetja. Najpogostejši vzroki so nezadovoljiva boniteta kupca, blokade na računih, oziroma gre za razmeroma mlado podjetje.

Ali lahko prodam terjatev pred izdajo računov?

Pred izdajo računov lahko sklenemo faktorinško pogodbo, na podlagi katere vam zagotovimo financiranje prihodnjih izdanih računov, za vsak posamezni račun pa sklenemo aneks k pogodbi.

Kaj se zgodi s kompenzacijo, ko gre njen udeleženec v stečaj?

To je odvisno od presoje stečajnega upravitelja. V naših kompenzacijah lahko zasledite člen, ki po Zakonu o finančnem poslovanju, postopkih zaradi insolventnosti in prisilnem prenehanju prepoveduje uveljavljanje posebnih zahtevkov.

Kakšen je navišji/najnižji znesek odkupa oziroma kompenzacije?

Najvišji znesek posamičnega odkupa zanaša 1milijon evrov. Znesek navzdol ni omejen, določen pa je minimalni strošek posamičnega odkupa.

Kolikšna je provizija in na kakšen način jo izračunate?

Diskontna stopnja financiranega zneska posamičnega odkupa se določi na podlagi bonitetne ocene, ročnosti, zneska in zavarovanja.

Ali se zaključena veriga lahko naknadno stornira?

Zaključena verižna kompenzacija se naknadno ne stornira. Storno verižne kompenzacije je možen samo v redkih primeri, ko večina udeležencev vztraja pri neveljavnosti kompenzacije, pri tem pa je končna odločitev odvisna od predlagatelja verižne kompenzacije.

Ali moramo obveznost prijaviti v E-pobot AJPES, čeprav jo imam že v kompenzaciji?

Obveznosti v predlogu verižne kompenzacije ni treba prijaviti v obvezni večstranski pobot, če je več kot polovica udeležencev predlog že potrdila in bo zaključena v mesecu, ki sledi mesecu nastanka zamude.

Ali dobim povrnjen davek, če sem odstopnik terjatev?

Za vse finančne transakcije, ki jih opravimo, vam zaračunamo provizijo za opravljeno finančno storitev, pri kateri je treba zaračunati tudi davek na dodano vrednost.

Ali odkupujete terjatve do fizičnih oseb?

Terjatev do fizičnih oseb ne odkupujemo.STOPITE V STIK
Z NAMI!

Za več informacij o sodelovanju z nami kontaktirajte naše strokovno usposobljene svetovalce, ki vam bodo z veseljem pomagali.